POP!

FWOM 83720

GLOSSY CRIMSON FLOATER (3/4" face) 

Code: 38

 

Width: 2"   

Rabbet: 1 15/16" 

Material: Wood 

FWOM 83721

GLOSSY TANGERINE FLOATER (3/4" face) 

Code: 38

 

Width: 2"   

Rabbet: 1 15/16" 

Material: Wood 

FWOM 83722

GLOSSY CANARY FLOATER (3/4" face) 

Code: 38

 

Width: 2"   

Rabbet: 1 15/16"

Material: Wood 

FWOM 83723

GLOSSY LIME FLOATER (3/4" face) 

Code: 38

 

Width: 2"   

Rabbet: 1 15/16" 

Material: Wood 

FWOM 83724

GLOSSY SKY BLUE FLOATER (3/4" face) 

Code: 38

 

Width: 2"   

Rabbet: 1 15/16" 

Material: Wood 

FWOM 83725

GLOSSY CHARCOAL FLOATER (3/4" face) 

Code: 38

 

Width: 2"   

Rabbet: 1 15/16"

Material: Wood 

FWOM 83726

GLOSSY CRIMSON  

Code: 28

 

Width : 1 1/4" 

Rabbet Depth : 9/16"

Material : Wood 

FWOM 83727

GLOSSY TANGERINE 

Code : 28

 

Width: 1 1/4"  

Rabbet Depth : 9/16"

Material: Wood 

FWOM 83728

GLOSSY CANARY

Code: 28

 

Width : 1 1/4"  

Rabbet Depth : 9/16"

Material : Wood 

FWOM 83730

GLOSSY SKY BLUE

Code : 28

 

Width : 1 1/4"  

Rabbet Depth : 9/16"

Material : Wood 

FWOM 83731

GLOSSY CHARCOAL 

Code : 28

 

Width : 1 1/4" 

Rabbet Depth : 9/16"

Material : Wood 

FWOM 83732

GLOSSY CRIMSON 

Code : 24

 

Width : 3/4"  

Rabbet Depth : 9/16"

Material : Wood 

FWO 83733
GLOSSY TANGERINE

Code : 24

 

Width : 3/4"  

Rabbet Depth : 9/16"

Material : Wood 

FWO 83734

GLOSSY CANARY FLOATER  

Code: 24

 

Width: 3/4"  

Rabbet: 9/16"

Material: Wood 

FWO 83735

GLOSSY LIME FLOATER  

Code: 24

 

Width: 3/4"  

Rabbet: 9/16"

Material: Wood 

FWO 83736

GLOSSY SKY FLOATER  

Code: 24

 

Width: 3/4"  

Rabbet: 9/16"

Material: Wood 

FWO 83737

GLOSSY CHARCOAL FLOATER  

Code: 24

 

Width: 3/4"  

Rabbet: 9/16"

Material: Wood 

FWOM 83729

GLOSSY LIME

Code: 28

 

Width : 1 1/4"  

Rabbet Depth : 9/16"

Material : Wood